پسر جون این ها رو فقط برای خودت می نویسم که بزرگ شدی بخونی از خجالت آب بشی !!!!نیشخند

همین دیشب بله همین دیشب بعد از این که با گوشی بابا مهرانت بازی کردی با تمام وجود پرتش کردی و گوشی خورد به میز و صفحه اش 800 تیکه شد ........

دیشب قبله خواب بهم گفتی مامان بیا بریم برای بابا مهران یه گوشی آبی بخریم تا من باهاش انگری برد و موتور باز ی کنم  (ای خوش سرو زبونه من عاشگتم بوخودا)

 

و همین چندروز پیش با میله فلزیه بلزت صفحه تی وی رو که تازه چند ماه خریدیم مورد عنایت قرار دادی و صفحه تی وی رو سوراخ کردی و از اون سوراخش نور میاد بیرون

تا ببینیم خودش تا کی دووم میاره چون میگن اگه بخوای پانلشو عوض کنی بهتره که یه تی وی دیگه بخری...............