گل من 30 ماهه شدی

تولدت مبارک عزیزه دلم

عشقم عمرم  مهربونم  تولدت مبارک

همیشه بدون که مامان بی نهایت عاشقته قلب