عزیز دلم سن شما الان 7 ماه و3 هفته است.
وقتی که بهت میگیم رادین ماشین بابا مهران چی میگه سریع لبهات رو غنچه میکنی ومیگی هو هو .
من سوپ شما رو توی دستکاه غذا ساز میکس میکنم وشما اینو دیدی
وقتی میبرمت تو آشپزخونه سریع نگاه میکنی به غذا ساز که روی کابینت هست و میگی هو هو .
تو خونه مامانی میگیم رادین جیز کجاست سریع رو تو برمیگردونی سمت بخاری وبا چشمای گرد شده به بخاری نکاه میکنی.
مامانی میگه یه روز که ماشین لباسشویی روشن بوده شما رفتی تو آشپزخونه ودیدی که داره کار میکنه حالا هر وقت میبرنت تو آشپزخونه سریع میری جلوی ماشین لباسشویی ومیگی هوهو .