مامان : شام حاضره بفرمایید سر سفرهلبخند

رادین خطاب به مامان : مامان دشتت (دستت ) درد نکنه ناهال (ناهار) درست کردی زبان

رادین خطاب به بابا: بابا بیا شبونه (صبحوونه ) بحولیم نیشخند

..............................................

پی نوشت 1 : یه سئوال از با تجربه تر ها می دونید تا کی باید دنبال بچه بدو ایم واسه تعویض لباسش دارم کممممم میارم

 

پی نوشت2: قالبه وبلاگمون بهم خورده بود و ما مجبور به تغییر قالب شدیم !!!