عزیزه دلم این روزها خیلی مشغولم و هنوز فرصت نشده که بیام و خاطرات یک ماهه اخیر رو بنویسم

هم تو ی اداره خیلی سرم شلوغه وهم تو ی خونه آخه خونه رو عوض کردیم ودر گیر اثاث کشی و  ... هستیم  به زودی میام ونبود این مدت رو جبران می کنم با عکس های قشنگ آتلیه ت و خاطرات این ماههای اخیر

فقط میگم 28 ماهگیت مبارک