بیشتر از یک ماه ونیم پیش لثه های بالایی قند عسل مامان سفید شده بود وبد اخلاقی میکرد به مرور زمان دندونای بالایی شروع به در اومدن کرد اول دوتای کناری بعد یه دونه وسط بعدش یه دونه پائین کناری بعد یه دونه دیگه کناری پائین وبلاخره پریروز هم یه دونه وسطی بالا .آخیشششششششششششششش

پسرم با تموم شدن 8 ماهگیش 8 دندونه شد ولی هم خودش هم من وهم بقیه واقعا اذیت شدیم.

رادین دیشب بعد از یک ماه ونیم که شبها خیلی بد میخوابید راحت خوابید ومن هم همینطور فقط یه بار واسه شیر خوردن بیدار شد صبح هم من خودم بیدار شدم اومدم اداره وپسر وپدر رو با هم تنها گذاشتم چون بابا مهران امروز دیر میرفت سره کار .برای اولین بار رادین تو صندلی ماشین نشست بابامهرانش  اونو برد خونه مامانی تحویل داد.

پسرم دیگه مرد شده بگید ماشالله