دیروز برای اولین بار برای رادین یه بسته خمیر بازی گرفتم وبا پدیده ای بس تعجبی مواجه شدم خیلی برام عجیب وجالب بود رادین حدود 2 ساعت با یه سینی و دو رنگ خمیر به همرا ه ابزار هاش مشغول بود!!!!!!!!!

یعنی 2 ساعت فک کن!!!!!

اصلا فکرشم نمی کردم همیشه می گفتم مثل باقی اسباب بازی نهایت ده دقیقه  مشغولش میکنه بعدش پا میشه می ره و از این  میترسیدم که دهنش بزاره ولی حتی تو ی دهنش هم نکرد ...

البته ناگفته نماند با توجه این که توی خیلی وبلاگ ها دیده بودم مامانا خودشون خمیر درست میکنن واسه نی نی های گلشون منم دست به کار شده بودم چن روز پیش و واسه اینکه خمیرش خوش رنگ بشه توش یه عالمه رنگ غذا ریخته بودم و روغنش هم خیلی زیاد شده بود وهمین باعث شد کلی فرشای خونه رنگ بگیره وچرب بشه منم دیگه از خیرش گذشتم رفتم خریدم ... 

اینقده پسرم گل شده بییییییییییییییییییید که نگو !!!