همیشه آرزو داشتم که خدا یه پسر بهم بده از خیلی پیش تر ها از زمانی که هنوز ازدواج هم نکرده بودم وبه مرور زمان به آرزویم پر وبال بیشتر ی هم می دادم .

آرزو می کردم خدا بهم یه پسر سالم وسرحال وخیلیییییییییی شیطون بده دوست داشتم پسرم خیلی شیطون باشه دوس داشتم از دیوار راست بالا بره پر از انرژی وهیجان باشه دوست داشتم اینقدر شیطونی کنه که ازدستش گریه ام بگیره به خدا راست میگم دوست داشتم از دست شیطونی هاش گریه ام بگیره .

وخدا با وجود رادین آرزویم را برآورده کرد.

خدایا هزاران هزار مرتبه شکرت

این عکس رو ببینید بالایی رد گم کنی بود چشمک

 

 

شما هم فکر کنید ببینید حتما’خدا آرزوهاتون رو برآورده کرده خوب فکر کنید .