یه روز قشنگ بهاری بعد از حدود 9 ماه انتظار سخت وشیرین ساعت 6 صبح من به همراه بابا مهران ومامانی وبابائی بیدار شدیم مامانی وبابایی از شب قبل خونه ما خوابیده بودن خدا میدونه که اونشب چقدر بارون اومده بود وهنوز هم ادامه داشت بنا به گفته دکترم از شب قبل شام نخورده بودم چقدر شبش عکس انداختم ویه بار دیگه با بابا مهران ومامانی ساک خودم وشما رو چک کردم .شب رو راحت خوابیدم صبح آماده شدیم ومامانی من وشما رو از زیر قرآن رد کرد واز پله های خونمون که طبقه چهارمه پائین اومدیم خوب یادمه هوا تاریک بود که از خونه بیرون اومدیم بارونه خیلی شدیدی میبارید ،به سمت بیمارستان به راه افتادیم شیشه های ماشین بخار گرفته بود . من حالم خیلی خوب بود  ، اصلا استرس وترس نداشتم یه جورایی خیالم از بابت همه چیز راحت بود به دکترم وبیمارستان اعتماد کامل داشتم ،به بیمارستان رسیدم کارهای پذیرش رو انجام دادیم وبه بخش زنان وزایمان که اسمش مولود بود رفتیم البته بابایی رو راه ندادن بالا من و شما وبابا مهران  ومامانی رفتیم ومن به اطاقه زایمان رفتم اونجا بهم وسایلم رو تحویل دادن ومن لباسهام رو عوض کردم به مسئول بخش گفتم که میخوام از تولد فیلمبرداری بشه کار هاش رو انجام دادیم وخانم فیلمبردار شروع به فیلمبرداری کرد من رو به اطاقه عمل بردن یادمه که دکترم رو دیدم وبا هم احوالپرسی کردیم ،لحظه بیهوش شدنم رو خوب یادمه یه نگاهی به ساعت انداختم 8:5 دقیقه بود سردم بود به پرستار گفتم که خیلی سرده دکتر بیهوشی اومد بالای سرم یه ماسک گذاشت روی بینیم گفتم دارم خفه میشم ودیگه چیزی متوجه نشدم ..... درد داشتم چشمامو باز کردم ساعت 9:5 دقیقه بود گفتم درد میکنه درد میکنه خانم پرستاری که کنارم بود گفت ببین پسرتو به دنیا اومده ودست منو روی سر شما که کنارم بودی گذاشت نگاهت کردم اشکام سرازیر شد گفتم حالش خوبه ؟گفت بله که خوبه بعد شما رو برد من فقط میگفتم درد میکنه منو به اطاقمون بردن توی راه  بابا مهران ومامانی رو دیدم ،بابا مهران گفت خدا بهمون  یه پسر تپلی وسالم داده خیلی خوشگله ومن بهش لبخند زدم حالا دیگه درد نداشتم  .

 

و رادین پسر گل مامان روز یکشنبه 29 فروردین سال 1389 ساعت 8:15 یه صبح قشنگ بهاری وبارانی در بیمارستان آتیه تهران به دنیا اومد . وبا اومدنش یه دنیا عشق وشور وهیجان وزیبایی برای من وباباییش به ارمغان  آورد.

 

 

 

وزن هنگام تولد :3320 گرم

قد هنگام تولد: 51 cm

دورسر :35.5cm

دور سینه :34.5cm

اینجا دو روزمه