پسر 15 ماهه من تند وتند میدوئه از این ور خونه به اون ور خونه ،آشپزخونه اطاق حموم و... همه جا رو سرک میکشه وبا اون چشمای خوشگلش به همه چی دقت میکنه .

با هر صدایی می رقصه از صدای دزد گیره ماشینی که توی خیابون پارکه تا صدای اذان .

همه چیز وهر حرکتی رو که دیگران انجام بدن تقلید میکنه ، دوس داره پاشو توی کفش بزرگترا کنه مثله این :

 

کلماتی که این ماه یاد گرفته و به کار میبره  همراه با ترجمه فارسی:

گوگَه:یعنی لگو

ققققو :یعنی قرص

آبَه :یعنی آب

هام :یعنی هر چیزی که خوراکی باشه

آبودَه :یعنی آب بازی

نَه نُه نُه نَه : اینا یعنی اینکه مخالفه

ازش میپرسیم :

کلاغ چی میگه ؟میگه ققققققا

قورباغه چی میگه ؟میگه ققققققو

هاپو چی میگه :میگه هاپ

ببعی چی میگه :میگه بَ بَ

این ماه یه سفر هم داشتیم به جزیره کیش پسرم خیلی پسر خوبی بود وبیشتر موارد همکاری کرد وگهگداری هم اذیت دیگه چه میشه کرد دست خودش نیست بچم  اینم چن تا از عکساش:

راستی این ماه موهاشو کوتاه کردیم یعنی کچلش کردیم به امید اینکه موهاش پرپشت تر بشه

خیلی شیطون و بازیگوش شده بعضی وقتها که خیلی خسته ام میگم خدایا چرا یه کم آروم نمیگره ولی وقتی میبینم مثله پنگوئن همه جا میدوئه وسرک میکشه ومیخواد از همه چی سر دربیاره عاشقش میشم وروجکیه خدائیش باور نمی کنید این عکسارو ببینید:

به دلیل اینکه نمیزاره دوربین توی دستم بمونه دیگه نمیشه بهتراز این عکاسی کنم !!!!!