این دو نفر رو میگم یعنی میشه اینقدر به هم شبیه باشن

بابای رادین اصلا غذایی که توش گوشت نباشه غذا نمیدونه ونمیخوره ،رادین هم حتما باید توی لقمه هاش گوشت باشه اگه نباشه سریع لقمه رو از دهنش درمیاره !!!!!!!!!!!!

به نظر شما آیا ذائقه هم میتونه ژنتیکی باشه ؟