پسر قشنگم گله خوشبوی زندگیم ١۴ ماهه شدی تولدت مبارک ،تویی که عاشقتم تویی که با نفسهات زندگی میکنم عزیزه دلم تولده ١۴ ماهگیت مبارک دوستت دارم یه عالمه هر چی بگم بازم کمه