به دلیل تنبلی وافر واینکه فکر نمیکردم رادین جون بزاره عکاس کارشو انجام بده وآروم نمونه از بدو تولد تا یه هفته مونده به یک سالگی آتلیه نبرده بودیم ولی خوب دیگه نمیشد کاریش کرد و لازم بود که برای تولده یه سالگیش ببریمش خلاصه ما بعد از تحقیقات فراوان ودیدن نمونه کارهای متفاوت استودیو روزانه رو انتخاب کردیم چون واقعا سادگی وسبک متفاوتشون در زمینه عکاسی کودک خیلی به دلمون نشست .