گل پسر مامان وبابا 13 ماهه شد وزن 11 کیلو قد83

رادین توی این ماه لثه هاش خیلی متورم شده وداره 8 تا دندون در میاره که 3 تاشون جوونه زده ولی 5 تای دیگه همچنان مارو چشم انتظار گذاشتن .پسر خوشگلم خیلی اذیت شد سره دندوناش خیلی بد غذا میخوره وتقریبا حرص منو در میاره .رادین  از4.5 ماهگیش دندون درآورد .خدا بخواد این 8 تا هم دربیاد میشه 16 تا دندون واز 20 دندون شیری 4 تای دیگه میمونه هوراااااااااااااااااااااااااااا

دیگه اینکه راه رفتنش خیلی خوب شده وتقریبا همش داره راه میره وکم میبینیم رادین بشینه یه جا وبیشتر مواقع رو داره میدوه ومتعاقب اون روزی یکی دوبار هم زمین میخوره،فوق العادهشیطون وبازیگوش .ازرقصیدنش بگم که خیلی با مزه شده من موندم این حرکاتو از کجا یاد میگیره همچین مچشو نرم میچرخونه وانگشتاشو تکون تکون میده که دلم میخواد درسته قورتش بدم

خیلی با می می عجین شده ومی می رو ول نمیکنه،هر روز که از راه میرسم خونه نمیزاره دستامو بشورم ولباسمو دربیارم مجبورم میکنه بشینم و بهش می می بدم اگر هم بخوام دستامو بشورم با گریه میاد جلوی دستشویی می ایسته ،از خواب که بیدار میشه با انگشت به می می اشاره میکنه وحالیم میکنه که می می میخواد در بیشترین حد بازی وشیطونی هم که باشه تا میگم رادین بیا می می میدوئه به سمتم .

عاشق حموم رفتنه آمااااااااااادوس نداره روی سرش آب بریزیم وهمیشه خدا اول حموم رفتن با خنده است آخرش با گریه !!!!

کلماتی که این ماه یاد گرفته عبارتند از:

هام- هم (این دوتا  رو زمانی که غذا بخواد استفاده میکنه وزمانی که بخواهیم سفره پهن کنیم)

- به به

- آپو

-مم-مام(این دوتا مشترکن یعنی مامان یا می می )

-آپه

-ژیش(چیش)

-جو جی (یعنی جوجو)

- دو ده

علاقه مندیهای رادین در ١٣ ماهگی:

عاشقه توپ بازیه توپ شوت کردنه عاشقه نی نی ه وهر جا ی نی نی ببینه کلی ذوق زده میشه وبا انگشتش بهش اشاره میکنه تنها زمانی که تلویزیون توجهش رو جلب میکنه زمانیه که نی نی یا هاپو نشون میده عاشق تبلیغات شبکه من وتو هم هست .