تولد کفشدوزکی گل پسر مامان وبابا با 3 روز تاخیر روز پنجشنبه اول اردیبهشت ماه برگزار شد با تمام وقت کمی که داشتم دوست داشتم کارهاش رو خودم انجام بدم وشب تولد تا 2 صبح با کمک  بابامهران روی تزئینات تولد  کار میکردم .از همین جا میخوام  از  همه اونایی که به من کمک کردن تا بتونم این مهمونی رو به خوبی برگزار کنم تشکر کنم اول همسر مهربونم  که خیلی زحمت کشید خواهر گلم خاله مینای رادین جون  که مرخصی گرفت  از صبح پنجشنبه پابه پای من کار کرد وحتی بیشتر از من. همچنین  از مامان وبابا ی خوبم که  پشتیبانی ها ی همیشگی شون مایه دلگرمی ماست و از همه مهمونهای خوبمون که تشریف آوردن وگرمای وجودشون گرما بخش مهمونی  ما شد .

 خوب بریم سره عکسهای تولد

اول جناب رادین خان :

کیک تولد:

تزئینات:

 

کارت دعوت:

 

میز شام :

 

من ورادین وبابا مهران :

 

 

حذف شد

از راست به چپ:بابایی ،مامانی ،خاله مینا ومامان مریم

حذف شد

رادین وخانواده خاله پری ومامانی

 

 

حذف شد