یک سال پیش در چنین روزی راس  ساعت 8:15 دقیقه صبح گل زندگی ما به دنیا اومد وبا اومدنش یه دنیا عشق ومحبت واحساس خوب برای  ما هدیه آورد .

یک سال پیش در چنین روزی من وهمسر خوبم طعم شیرین مادر وپدر شدن رو چشیدیم و خدا  رو به خاطر همه لطفی که به ما داشت شکر گزاریم .خدا رو شکر گزاریم که به ما فرزندی سالم عطا کرد .

عزیزه دله مامان گل خوشگل مامان تولدت مبارک . الهی که همیشه سالم وتندرست باشی هیچ وقت غبار غم توی دلت نشینه و توی همه مراحله زندگیت موفق باشی.

گل پسر مامان الهی که تولد 100 سالگیت رو جشن بگیری .