پسر گلم خیلی وقت بود که آرزو داشتم برات یه وبلاگ درست کنم اما تا به الان نتونستم مامانی .

از این به  بعد خاطرات قشنگ بزرگ شدنت رو اینجا مینویسم تا وقتی  که بزرگ تر شدی با هم بخونیمشون ولذت ببریم .

عزیزم دوست دارم  خاطرات 9 ماهه بارداری و این 8 ماه گذشته رو هم بنویسم. سعی میکنم چیزی از قلم نیوفته ولی یه کم زمان میبره.