دیروز رادین رو بردیم سونو گرافی دکتر گفت هیچ سنگی توی کلیه هاش نمیبینم و کلیه اش هیچ مشکلی نداره. خدایا شکرت .

امیدوارم  که همه نی نی ها ی عالم سالم وسلامت باشن ودل هیچ مامانی به خاطر مریضی دلبندش نلرزه آمین.