پسر گلم  10 ماهه شدی .مامان جونم مبارکت باشه. دیگه ماههای عمرت دورقمی شده وباید کم کم خودمون رو واسه تولد یک سالگیت آماده کنیم .البته با توجه به  وقت کمی که دارم  مشغول انجام یه سری از  کارهاهستم  امیدوارم اون جوری که توی ذهنم هست بتونم پیاده کنم ویه جشن خوشگل برات بگیریم، خوب بگزریم بریم سره کار هایی که توی این ماه یاد گرفتی:

اون چیزی که خیلی مهمه تلاشه وافر شما برای چهار دست پا رفتنه البته هنوز موفق نشدی اصله کار رو یاد بگیری ولی به سرعت میخزی و گاهی کف دوتا پاهات و کف دوتا دستات رو میزاری رو زمین کمرت رو بلند میکنی ولی نمیتونی جلو بری دوباره به حالت خزیدن درمیای گاهی هم حالت 4 دست وپا رو داری ولی میپری به جلو وقدم به قدم نمیری.

این ماه برات تاب گرفتیم وشما خیلی دوستش داری وبه ما میفهمونی که میخوای سوار بشیو  تاب تاب عباسی کنی .

به محض اینکه تلفن زنگ بزنه ویا زنگ در رو بزنن وشما نشسته باشی سریع خودتو میندازی تو بغله نفر کناریت و میفهمونی که شما رو هم باید با خودمون ببریم برای پاسخ گویی.

عاشق گوشی تلفن وگوشی موبایل ،کنترل، لب تاپ وکلا لوازم الکترونیکی از این قبیل هستی.

کم کم داری اعضای بدنت رو به اسم میشناسی مثلا تا بهت میگیم رادین گوشت کو دستت رو میبری روی گوشت وبعدش هم گوش طرف مقابلت رو نشون میدی

...

چند تا از عکسهای ١٠ ماهگیت: