گل پسرم  27 ماهگیت هم پر شد و چن روزیه که قدم های خوشگلت رو توی 28 ماهگی گذاشتی ولی مامان خیلی تنبل شده و وب لاگت رو دیر به دیر آپ می کنه و باعث شده بعضی دوستامون نگرانمون هم بشن ...

عزیزه دلم اینقدر شیطون وناقلا شدی که نگو ونپرس من که قادر نیستم همه لحظه های خوبی که با تو دارم رو ثبت کنم .

عمر من عشقه من پسر احساساتیه من این رو بدون که همیشه دوستت دارم وعاشقتم .

27 ماهگیت مبارک